top of page

DANIŞAN HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-) İş bu sözleşme, Diyetisyen Kadriye Melike Pekcan (Diyetisyen olarak anılacaktır.) ile Diyet hizmetinden yararlanmak isteyen (DANIŞAN olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

İş bu sözleşme, Diyetisyene ait olan diyetisyenmelikepekcan.com adresli internet sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini ile online yapılacak görüşmelerde alınacak hizmetleri belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ile birlikte okunup kabul edilmiş sayılacaktır. 

2-) Danışan bilgileri (Danışanın ismi soyadı, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, adres, mail adresi, boyu, yaşı, sağlık durumu ile ilişkili tahlilleri, kullanılan ilaçlar vb.), DANIŞAN tarafından  gönderilen online anket ile alınan bilgilerdir. DANIŞAN’ın burada paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece Diyetisyen tarafından kullanılabilir. Diyetisyen hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu taktirde DANIŞAN’ın hizmet almasını sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Online hizmetten kaynaklanabilecek her türlü elektronik hırsızlıktan doğabilecek bilgi hırsızlığından Diyetisyen sorumlu değildir.

3-) DANIŞAN’ ın ön görüşme formunda bilgilerini ve Diyetisyen  ile paylaştığı tüm bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde DANIŞAN’ ın uğrayacağı zarardan Diyetisyen sorumlu tutulamaz.

4-) İş bu sözleşme kapsamında DANIŞAN’a  1 AYLIK (30 GÜN) paket şeklinde online hizmet sunulmaktadır.  Danışan tarafından Diyetisyene ödenen ücret satın alınan aylık paket süresince danışmaya tabidir. Aylık paket süreleri içerisinde kullanılmayan randevular ileriki bir tarihte geçerli olmazlar. Ancak DANIŞAN, Diyetisyenin onayı ile herhangi bir zaruri durum oluşması halinde aylık paketleri dondurma hakkına sahiptir. 

5-) Diyetisyen  DANIŞAN’ın online sistemi yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, DANIŞAN ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili veya benzer bir durumda Diyetisyenin, ilgili  DANIŞAN hesabın üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına da sahiptir.

6-) DANIŞAN tarafından onay verilmesi halinde Diyetisyen tarafından barındırılan danışana ait kilo güncellemeleri, danışanın hedefleriyle ilgili bildirimler Diyetisyen’nin sosyal medya hesapları (Web sitesi, Instagram) üzerinden danışanın yazılı ya da sözlü izni sonrasında paylaşılabilir.

7-) Diyetisyen, online diyet alan DANIŞAN’a verdiği bilgilerle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma yada bunların DANIŞAN’ın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta DANIŞAN maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.

8-) Diyetisyen DANIŞAN’ a sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin DANIŞAN tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. DANIŞAN, sözleşme konusu kendi rızası ile almayı kabul ettiği hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Diyetisyene karşı tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

9-) DANIŞAN’ın söz konusu diyet önerilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kurumlara devredemez.

10-) DANIŞAN tarafından online diyet kayıt işlemi sırasında bildirilen elektronik posta adresine ya da sair iletişim adresine hizmete konu olan diyet menüsü, mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. 

11-) DANIŞAN, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Diyetisyen hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. 

12-) Diyetisyen gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. DANIŞAN bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.

13-) İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

14-) İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için DANIŞAN’ın Diyetisyenin belirtmiş olduğu tutarı belirtilen ödeme (Havale/ EFT / Elden ) şekli ile peşin olarak ödemeyi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ve iş bu sözleşmeyi imzalaması Danışanın ödeme taahhütünü barındırır. DANIŞAN’ın belirtilen, söylenen ödemeyi Havale ya da Eft yapacağı zaman bildirilen hesap yerine başka hesaba para yatırması/göndermesinden Diyetisyen sorumlu değildir. DANIŞAN Hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra anlaşılan ödemeyi geri isteyemez. 

15-) Diyetisyen online diyete kayıt olurken verilmiş olan ad, soyad, e-posta ve diğer bilgiler DANIŞAN’nın kişisel bilgilerini oluşturmakta olup klinik, tüm Danışanların kişisel bilgilerini gizli kabul eder. Söz konusu bilgiler, Diyetisyenin Danışanlarla yapmış olduğu üyelik sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun, yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller dışında hiçbir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyecektir.

16-) Diyetisyen tıbbi tedavi hizmeti sunmadığından ve sadece sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında bilgilendirme sağladığından sağlık sorunlarınızın varlığı halinde teşhis ve tedavi için mutlaka doktora danışılmalıdır.

17-) İşbu şartlar diyet hizmetini kullanım koşullarını düzenlemekte olup kliniğimizden hizmet alan tüm DANIŞAN’lar bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı ek kural ve yükümlülüklere uymayı kabul etmiş sayılırlar.

18-) Diyetisyene ödeme yapan danışanların hiçbir şartta ve koşulda ücretleri geri iade edilmez. Danışan ücret iadesinin yapılmayacağını peşinen kabul eder.

19-) İşbu hizmet sözleşmesi 2 sayfa 19 maddeden oluşmakta olup Online Diyet Başvuru Formu’nun doldurulduğu tarihte okunup kabul edilmiştir.

  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page